Logo TelNOM.pl

Login 
Hasło Historia wersji:

  • 1.11 - Możliwość zdefiniowania wielu dostawców dla jednego punktu w nominacji
  • 1.10 - Możliwość niezależnego zdefiniowania odbiorców e-mail dla każdej umowy
  • 1.09 - Obsługa punktów o alfanumerycznym identyfikatorze
  • 1.08 - Możliwość pobrania danych pomiarowych z TelWin
  • 1.07 - Możliwość ustawienia wysyłania komunikatu z własnego konta email
  • 1.06 - Możliwość importu/eksportu wartości nominacji z/do Excel
  • 1.05 - Możliwość ustawienia tytułu i treści emaila z nominacją
  • 1.04 - Dodano wczytywanie plików NOMINT wprost ze schowka
  • 1.03 - Dodano porównywanie plików NOMINT oraz NOMINT vs. NOMRES
  • 1.00 - 21.10.2013 - Premiera aplikacji